Kennels första pinscher valpar (L-kullen) föddes 17.02.1989. Allt som allt har jag fött upp tre pinscherkullar (L-, M- & O-kullarna). Nu har jag helt lämnat pinscheruppfödningen och istället koncentrerar jag mej på uppfödning av saluki.

Salukikullar har jag också haft fyra stycken, femte har just föddes (N-, Q-, S- & T-kullarna och den nyaste U-kullen). Det blev tio års paus mellan Q- & S-kullarna eftersom jag då koncentrerade mej på vår mänskofamilj, så måste jag börja om min uppfödning från början. En orsak var också faktumet att både min N- och Q-kull drabbades av autoimmina sjukdomar, vilket gjorde att jag uteslöt båda kullarna från fortsatt avel. Jag började alltså om.

Jag hade redan tidigare försökt mej på en ny början genom att införskaffa en tikvalp som eventuellt kunde bli min nya stamtik. Wallaby's Min As-Sahr var vild och framåt och stal mitt hjärta ögonblickligen. Tyvärr nådde hon aldrig sin andra födelsedag då hon strax före den avled i de autoimmuna sjukdomarna AIHA och trombocytopeni.

På våren 1998 importerade jag en vit tikvalp, Rahima's Badaliya Azin, kallad Liia, från Sverige. Liia's kullen föddes på hösten 2002 men hons karriär som avelstik förkortades då hon insjuknade i kennelhosta 2003. Kennelhostan blev lunginflammation som sedermera lämnat efter sej en kronisk infektion. Liias dotter Santalia, kallad Ciira, bliv mor sommar 2007 till Khaireddin T-kullen. På vinter 2006 importerade jag igen fron Swerige en creme tikvalp Yashars Aniiara el Khaireddin, som just födade vårt U-kullen .

Den består av min man Jari och mig samt våra barn Ida ( som nyförtiden bor i Tammerfors ), Juho och Lauri och vårt fosterbarn Aku ( som också snart flyttar bort ).